Narzędzia strony

Nowoczesna baza geodezyjna na Śląsku

Główny Geodeta Kraju, 23 września podpisał w Katowicach list intencyjny w sprawie rozwoju baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w województwie śląskim. Wraz z Kazimierzem Bujakowski deklarację podpisali: Wojewoda Śląski Piotr Litwa oraz Wicemarszałek Województwa Aleksandra Skowronek, a także prezydenci Dąbrowy Górniczej Zbigniew Podraza, Bytomia Damian Bartyla oraz starosta bielski Andrzej Płonka.

Samorządy podejmą współpracę na rzecz przygotowania i realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych. Projekty te dotyczyć będą rozbudowy, aktualizacji i modernizacji baz danych na terenie województwa śląskiego. Celem tych działań jest poprawa jakości i harmonizacji danych w powiatowych rejestrach publicznych i dostosowanie ich do obowiązujących przepisów. Realizacja wyznaczonych celów zwiększy zakres i jakość świadczenia usług poprzez zapewnienie organom administracji publicznej, obywatelom i przedsiębiorcom dostęp do aktualnych informacji o nieruchomościach. „Dzięki temu mieszkańcy szybciej i sprawniej będą mogli załatwiać swoje sprawy” – stwierdziła wicemarszałek Województwa Aleksandra Skowronek.

„Obecny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz Program Operacyjny Cyfrowa Polska dają możliwość pozyskania dodatkowych środków na zadania z zakresu geodezji i kartografii. Celem porozumienia jest połączenie obu funduszy” – zaznaczył Główny Geodeta Kraju Kazimierz Bujakowski.

Foto: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego