Narzędzia strony

O bazach adresowych z ekspertami z Mołdawii

Przedstawiciele Państwowego Przedsiębiorstwa Katastru z Mołdawii uczestniczyli w wizycie studyjnej zorganizowanej w Polsce, w ramach Programu Rozwoju ONZ. Przez trzy dni (12 – 14 stycznia br.), podczas spotkań w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz w urzędach miejskich Warszawy i Tarczyna członowe delegacji poznawali zasady działania oraz narzędzia do obsługi ewidencji miejscowości ulic i adresów.

Podczas spotkań ekspertów zaprezentowano przykłady wdrożeń Infrastruktury Informacji przestrzennej: serwisy geoportalu.gov.pl oraz przykłady wykorzystania danych wysokościowych zgromadzonych w ramach projektu ISOK. Prezentacje uzupełniły wizyty w pracowniach merytorycznych CODGiK. Oddzielną sesję poświęcono sieci precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS.

 Po lewej stronie grupa osób z Mołdawi, po prawej stronie przedstawiciele GUGiK podczas prezentacji w CODGiK  

W Biurze Geodezji i Katastru m.st. Warszawy członkowie mołdawskiej delegacji mogli zapoznać się procesem informatyzacji rejestru ulic i adresów oraz ujednolicenia baz danych na przestrzeniu ostatnich 25 lat. Pracownicy urzędu miasta z Wydziału Ewidencji Nazw i Adresów przedstawili funkcjonowanie internetowego serwisu do prowadzenia urzędowej bazy ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

 Przedstawiciele delegacji mołdawskiej oraz urzędu miasta w Tarczynie siedzący przy stole   

Podczas spotkania w Urzędzie Miejskim w Tarczynie zostało zaprezentowane praktyczne zastosowanie na poziomie gminy aplikacji EMUiA opracowanej przez GUGiK i udostępnianej nieodpłatnie zainteresowanym samorządom.