Narzędzia strony

O danych przestrzennych z ekspertami z Eurogeographics

Przez dwa dni, od 31 marca do 1 kwietnia br. Główny Urząd Geodezji i Kartografii był gospodarzem międzynarodowego, technicznego spotkania przedstawicieli urzędów zrzeszonych w Eurogeographics - organizacji skupiającej agencje kartograficzne i katastralne krajów europejskich, w tym Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

Tym razem w Warszawie 68 delegatów z 32 krajów (m.in. z Niemiec, Francji, Mołdawii, Włoch, Słowacji, Austrii, Belgii, Chorwacji, Czech, Finlandii, Macedonii, Węgier, Islandii, Litwy, Czarnogóry, Malty, Norwegii czy Portugalii) podczas zorganizowanych w ramach dorocznego spotkania sesji plenarnych oraz warsztatowych rozmawiało na temat szczegółowych planów dotyczących opracowania wspólnych produktów i zbiorów danych w najbliższych 4 latach.

Kazimierz Bujakowski 

Zgromadzeni goście zapoznali się z formułą nowego kontraktu EuroGeographics z Eurostat oraz kierunkami przyszłej realizacji integracji i aktualizacji baz danych EBM (EuroBoundaryMap), EGM (EuroGlobalMap), ERM (EuroRegionalMap). Podczas spotkania przedyskutowano także stan dotychczasowych prac w zakresie aktualizacji i integracji baz danych od strony zarówno technicznej, jak i organizacyjnej.

Ze strony polskiej Jerzy Zieliński, Dyrektor Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii, zaprezentował uczestnikom spotkania bieżące działania polskiej Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie opracowań topograficznych.

Warsztaty - uczestnicy spotkania EuroGeographics 

Szereg korzyści społecznych i gospodarczych udostępnianych przez organizacje zrzeszone w Eurogeographics baz danych omówiła Angela Baker, przedstawicielka EuroGeographics.
W kolejnych częściach spotkania koordynatorzy poszczególnych opracowań prezentowali techniczne aspekty realizacji ww. baz danych w odniesieniu do warstw tematycznych.

Grupowe zdjęcie uczestników spotkania na schodach w siedzibie GUGiK 

Tematyka spotkania w drugim dniu poświęcona została realizacji projektu ELF (European Location Framework), którego głównym celem jest zapewnienie interoperacyjności baz danych geoprzestrzennych na poziomie szczegółowości znacznie wyższym niż ERM, obejmującym swoim zasięgiem kraje europejskie, zapewniając przy tym harmonizację danych
w pasie przygranicznym.