Narzędzia strony

Otwarte posiedzenie Rady IIP

Po raz drugi w Bibliotece Narodwej w Warszawie odbędzie się otwarte posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej działającej przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji. W trakcie posiedzenia zaplanowano trzy sesje, obrady zorganizowane zostały pod hasłem "Zarządzanie danymi przestrzennymi ukierunkowane na użytkownika". Posiedzenie rozpocznie się 4 listopada br. o godzinie 10 w Audytorium im. S. Dembego biblioteki.

Podczas trzech sesji tematycznych członkowie Rady praz osoby zainteresowane tamtyką związaną z wdarażaniem w Polsce tematyki INSPIRE będa mogli zapoznać się z materiałami przygotowanymi zarówno przez organy wiodące, odpowiedzialne za poszczególne tamaty wskazane  w dyrektywie oraz ustawie o inffrastrukturze informacji przestrzennej jak i przedsatwicieli samorządu terytorialnego.

Ostatnia sesja będzie poświęcona kierunkom rozwoju szkolnictwa wyższego i średniego oraz upowszechniania wiedzy w dziedzinie geoinformacji w Polsce z uwzględnieniem wniosków wynikających z badań i konferencji poświęconych tej tematyce

Udział w posiedzeniu może wziąć każdy po uprzednim przesłaniu swojego imienia i nazwiska na ades radaiip@gugik.gov.pl

Tematyka XVIII posiedzenia będzie kontynuowana i rozwijana podczas obrad XXV konferencji Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej, która będzie się odbywała w następnych dwóch dniach, to jest 5-6 listopada, również w Bibliotece Narodowej