Narzędzia strony

Polska e-administracja na EXPO2015

Wśród ośmiu projektów prezentowanych w trakcie konferencji Polska e-administracja zorganizowanej, 14 października br. w polskim pawilonie na EXPO 2015 w Mediolanie znalazł się Geoportal2. O sposobach w jaki można wykorzystywać dane przestrzenne można było posłuchać w trakcie dyskusji  wzbogaconej filmami, przez cały tydzień można w polskim pawilonie korzystać z  przeglądarki map serwisu Geoportal.gov.pl.

Wśród prezentowanych przedsięwzięć znalazły się projekty realizowane przez Ministerstwo Finansów (e_Cło, e-Podatki,e-Deklaracje; e-Rejestracja, Projekt Konsolidacja i Centralizacja Systemów Celnych i Podatkowych) , Ministerstwo Gospodarki (CEiDG), Zakład Ubezpieczeń Społecznych (PUE), Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej – ISOK „Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami”,Główny Urząd Statystyczny - Portal Geostatystyczny oraz Geoportal2 realizowany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Prowadzona w formie dyskusji prezentacja pozwoliła zaproszonym przedstawicielom włoskiej administracji oraz osobom zwiedzającym polski pawilon poznać rozwiązania stworzone w ramach 7 Osi PO IG.

Co ważne realizowane projekty nie tylko rozwiązują pewne kwestie w poszczególnych resortach, ale stanowią przykład interoperacyjności zarówno na poziomie realizacji jak i funkcjonowania stworzonych systemów.  Omawiane projekty zmieniły sposób funkcjonowania instytucji i pozwoliły na realizację wielu spraw bez konieczności udawania się do urzędu, lub znacznie ograniczyły tę potrzebę.

Rozwojowi systemów towarzyszy też coraz większe zainteresowanie użytkowników. Na przykładzie Geoportalu widać, że tylko w pierwszym kwartale 2015 roku z serwisu skorzystało 4 mln osób podczas gdy liczba wszystkich użytkowników liczona od 2009 roku wyniosła około 20 mln. To pokazuje wzrost zainteresowania jakiemu muszą sprostać tworzone rozwiązania.

Więcej o konferencji i prezentowanych projektach można dowiedzieć się oglądając „Pytanie na Śniadanie” w TVP2.