Narzędzia strony

Protokoły z publicznej prezentacji założeń projektów

Publikujemy protokoły z publicznych prezentacji przygotowanych w odpowiedzi na konkurs o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.