Narzędzia strony

Publiczna prezentacja założeń projektu CAPAP

W odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, uprzejmie informuję, że w dniu 15 kwietnia 2015r., w godz. 10.00-13.00, w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w sali 3105-3108, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu „Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej”.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia 2015r., do godz. 16.00, na adres e-mail prezentacja_CAPAP@gugik.gov.pl , podając imię, nazwisko, nr telefonu do kontaktu oraz dane instytucji, którą Państwo reprezentują. Jednocześnie informuję, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk oraz obraz.