Narzędzia strony

Publiczna prezentacja założeń projektu ZSIN – Faza II

W odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, uprzejmie informuję, że w dniu 16 kwietnia 2015 r., w godz. 10.00-12.30, w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w sali 3105-3108, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu „ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza II”.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia 2015 r. do godz. 16.00, na adres e-mail: prezentacja_ZSIN@gugik.gov.pl, podając imię, nazwisko, nr telefonu do kontaktu oraz dane instytucji, którą Państwo reprezentują. Jednocześnie informuję, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk oraz obraz.”