Narzędzia strony

Rozporządzenie w sprawie baz GESUT podpisane

Minister Administracji i Cyfryzacji, 21 października br., podpisał rozporządzenie w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT. Rozporządzenie określa  zakres informacji gromadzonych w bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu prowadzonej dla obszaru powiatów „Powiatowej bazie GESUT” oraz w bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu prowadzonej dla obszaru kraju „Krajowej bazie GESUT”, a także tryb i standardy tworzenia, aktualizacji  i udostępniania tych baz. Przepisy wejdą w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.