Narzędzia strony

Rozporządzenie w sprawie BDOT500 i mapy zasadniczej podpisane

Minister Administracji i Cyfryzacji, podpisał 2 listopada 2015 r., rozporządzenie w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. Rozporządzenie określa zakres informacji gromadzonych w bazie danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 oraz organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia tej bazy. Przepisy określają  także tryb i standardy techniczne aktualizacji bazy danych. Akt wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.