Narzędzia strony

Rozporządzenie w sprawie BDOT500 oraz mapy zasadniczej opublikowane

W Dzienniku Ustaw pod pozycją 2028, 3 grudnia 2015 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej . Przepisy wejdą w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw tj. 18 grudnia br.

Rozporządzenie określa zakres informacji gromadzonych w bazie danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 oraz organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia tej bazy. Przepisy określają  także tryb i standardy techniczne aktualizacji bazy danych. Akt wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.