Narzędzia strony

Rozstrzygnięcie konkursu POPC

Spośród sześciu projektów wyłonionych do realizacji trzy to propozycje złożone przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. W konkursie oceniono 39 złożonych wniosków. Projekty GUGiK uzyskały dofinansowanie w kwocie blisko 430 mln zł. Oznacza to, że zrealizowane zostaną wszystkie przedsięwzięcia zaproponowane przez urząd.

Będą to:

 • Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej
 • K-GESUT - Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
 • ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza II

Więcej informacji n temat projektów dostępnych jest w protokołach z publicznych prezentacji.

Jak podkreślono w komunikacie CPPC zakwalifikowane do dofinansowania projekty cechują się bardzo wysokim poziomem merytorycznym i pozwolą m.in. na realizację następujących usprawnień w obszarze e-administracji:

usługi typu A2A:

 • Usługa przekazania materiałów archiwalnych do archiwum państwowego w formie elektronicznej według zatwierdzonego spisu.
 • Usługa oceny integralności i spójności danych ewidencji gruntów i budynków.
 • Usługa oceny integralności i spójności danych sieci uzbrojenia terenu.
 • Usługa podniesienia jakości danych zewnętrznego dysponenta danych.

usługi typu A2B/A2C:

 • Usługa wyszukiwania i bezpośredni dostęp do treści materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej przekazywanych do archiwów przez podmioty publiczne.
 • Usługa publikacji informacji o średnich cenach transakcyjnych nieruchomości w postaci mapy cyfrowej.
 • Usługa weryfikacji dostępności sieci uzbrojenia terenu i ich parametrów.
 • Usługa analiz przestrzennych oparta m.in. o dane PZGiK, w tym możliwość tworzenia wybranych map tematycznych w dowolnej skali i treści na podstawie danych PZGiK i danych administracji za pomocą udostępnionego narzędzia teleinformatycznego.
 • Cyfrowa Granica (zautomatyzowana awizacja przybycia, w tym: rezerwacja terminu odprawy, zautomatyzowana obsługa pojazdu na przejściu, udostępnienie online klientowi informacji o statusie obsługi pojazdu, zautomatyzowana obsługa osoby na przejściu granicznym, w tym: łączenie i weryfikacja danych z awizacji, pozyskanie danych identyfikujących osobę przekraczającą granicę, umożliwienie samoobsługi TAX FREE).
 • Usługa przeprowadzenie posiedzenia sądowego na odległość przez system wideokonferencji.

Rozstrzygnięcie konkursu pozwoli na rozdysponowanie 786 mln PLN dofinansowania spośród zaplanowanych w ramach konkursu 945,50 mln PLN, a więc ponad 83% kwoty przewidzianej na konkurs.