Narzędzia strony

Seminarium szkoleniowe ZSIN

Doświadczenia wynikające z pierwszej części projektu i perspektywy realizacji Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach Faza II, to temat przewodni seminarium szkoleniowego dla przedstawicieli Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, które rozpoczęło się 30 listopada w Warszawie. Rzez dwa dni Wojewódzcy Inspektorzy Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Geodeci Województw oraz Geodeci Powiatowi wymieniają się doświadczeniami z realizacji I fazy projektu oraz dyskutują o zmianach w prawie związanych z nowelizacją rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Witając uczestników seminarium Kazimierz Bujakowski przekazał informację o deklarowanym terminie publikacji zmienionego rozporządzenia w Dzienniku Ustaw.  – Ma to nastąpić 18 grudnia br. – podkreślał Główny Geodeta Kraju. W trakcie wprowadzającej prezentacji przedstawił zarówno wyniki działań realizowanych od 2013 roku, jak i plany na najbliższe trzy lata. II faza ZSIN znalazła się wśród trzech projektów GUGiK, które uzyskały dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, 16 listopada zostało podpisane porozumienie gwarantujące finansowanie projektu. Całkowity budżet wyniesie blisko 153 mln zł, z czego niemal 129 mln zł zostanie przeznaczonych na modernizację ewidencji gruntów i budynków – wyjaśniał Kazimierz Bujakowski

Przez najbliższe trzy lata prace będą realizowane w województwach, z którymi podpisano listy intencyjne (Lista województw dostępna jest w prezentacji Głównego Geodety Kraju).  – Nie mniejsze znaczenie ma także finansowanie zadań z zakresu geodezji i kartografii ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych.

W trakcie kolejnych prezentacji omówiony został zarówno system ZSIN jak i działania związane z modernizacją gruntów i budynków oraz wykorzystanie zdjęć lotniczych i ortofotomap podczas ustalania granic.

Doświadczenia związane z realizacją zarówno projektu jak i proces modernizacji przedstawili przedstawiciele województw małopolskiego i dolnośląskiego oraz dwóch powiatów Gorlickiego i Puckiego. W zależności od województwa samorządy działają w różnych warunkach, których przyczyny sięgają nierzadko czasu zaborów.

Pierwszy dzień zakończyła prezentacją znowelizowanego rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz dyskusja dotycząca interpretacji poszczególnych zapisów. Wszystkie prezentacje dostępne są poniżej w formacie PDF.