Narzędzia strony

Światowy Szczyt Katastralny - "let us cadastre our world..."

W Istambule, 20 kwietnia br., rozpoczął się światowy szczyt katastralny zorganizowany przez Dyrekcję Generalną Rejestracji Nieruchomości i Katastru oraz Ministerstwo Środowiska i Urbanizacji Republiki Turcji we współpracy ze Światową Federacją Geodetów (FIG) a także Grupą Roboczą ds. Zarządzania Gruntami, Komitetu ds. Gospodarki  ONZ w Europie  UNECE WPLA.

Uroczystość otwarcia szczytu. W Istambule, 20 kwietnia br., rozpoczął się światowy szczyt katastralny zorganizowany przez Dyrekcję Generalną Rejestracji Nieruchomości i Katastru oraz Ministerstwo Środowiska i Urbanizacji Republiki Turcji we współpracy ze Światową Federacją Geodetów (FIG) a także Grupą Roboczą ds. Zarządzania Gruntami, Komitetu ds. Gospodarki ONZ w Europie UNECE WPLA. 

W trakcie 4 dniowego kongresu prawie 2500 uczestników, podczas 3 sesji plenarnych i 27 sesji równoległych wysłucha prawie 200 referatów i weźmie udział w dyskusjach obejmujących takie tematy jak: Kataster 3D i 4D, Modele zarządzania gruntami, Standardy w Katastrze,  Polityka gruntowa, Wizja rozwoju katastru,  Pomiary Katastralne, Nowoczesne technologie w katastrze,  Kataster Morski, Fotogrametria i ortofotomay w katastrze, Wycena i taksacja nieruchomości, Strategie finansowania Katastru, zastosowania GIS, Kataster w Infrastrukturze Informacji Przestrzenne i wiele innych.

Flagi krajów uczestniczących w obradach. Kilkadziesiąt flag wiszących pod sufitem.

W trakcie ceremonii otwarcia, w swoich wystąpieniach, przedstawiciele najwyższych władz Turcji, przedstawili rolę katastru w stymulacji i utrzymaniu zrównoważonego rozwoju kraju za przykład podając rozwój obszarów metropolitalnych takich jak Istambuł czy Ankara.
Na zaproszenie rządu tureckiego w posiedzeniu udział biorą ministrowie, wiceministrowie, szefowie urzędów odpowiedzialnych za kataster nieruchomości oraz delegacje różnego szczebla z 80 krajów.  Z ramienia Polski w szczycie udział bierze delegacja Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii pod przewodnictwem Kazimierza Bujakowskiego - Głównego Geodety Kraju

Uczestnicy sesji kongresu, pierwszy z prawej Jarosław Wysocki reprezentujący GUGiK  

W pierwszym dniu kongresu, Jarosław Wysocki, dyrektor departamentu informacji o nieruchomościach GUGiK, zaprezentował założenia i postęp prac w zakresie budowy Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach jako platformy wymiany danych pomiędzy różnymi rejestrami publicznymi prowadzonymi przez organy administracji. Ten przykład wdrażania interoperacyjnych rozwiązań,  harmonizacji danych i budowy współpracy w ramach e-administracji wzbudził duże zainteresowanie słuchaczy szczególnie w zakresie dotyczącym weryfikacji i zapewnienia jakości danych.

Więcej informacji na stronie WCS2015: http://wcadastre.org