Narzędzia strony

Szkolenia dla użytkowników ZSIN

W ramach prac nad utworzeniem systemu ZSIN, Główny Urząd Geodezji i Kartografii organizuje serię szkoleń zarówno dla użytkowników, jak i administratorów systemu. Szkolenia z zakresu ZSIN i Platformy e-learning mają na celu przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do codziennej pracy z systemem. Prowadzone będą w formie wykładów i ćwiczeń, w sposób pozwalający na nabycie, obok wiedzy teoretycznej, kompetencji pozwalających na optymalne wykorzystanie systemu. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi eksploatacji systemu ZSIN, jak również funkcjonalnościami udostępnionymi dla użytkowników.

Program szkoleń e-learning zawiera opisy wszystkich dostępnych funkcji dla wszystkich aplikacji (modułów systemu) dostarczonych w ramach realizacji projektu ZSIN- Faza I, w tym:

1.  ZSIN;
2.  Aplikacja do walidacji plików XML i GML;
3.  Aplikacja do składania oraz weryfikacji podpisu elektronicznego;
4.  Platforma e-learning.

Każdy z uczestników będzie miał do swojej dyspozycji samodzielne stanowisko komputerowe, dostępne przez cały czas trwania szkolenia. Organizator zapewni również komplet materiałów szkoleniowych, obejmujących całość zagadnień z zakresu merytorycznego szkolenia. Będą one dostępne zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. Uczestnicy zajęć otrzymają certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia.

Pierwsze szkolenia rozpoczną się już w listopadzie br. Uczestnicy podzieleni zostaną na grupy: użytkownicy i administratorzy.

Użytkownicy systemu przeszkoleni zostaną w grupach 20-osobowych.  Każda grupa uczestniczyć będzie w zajęciach trwających 16 godzin (2 dni robocze, po 8 godzin), w trakcie których uczestnicy pozyskają wiedzę i umiejętności niezbędne do świadomej pracy w ZSIN. Grupy administratorów liczyć będą po 4 osoby, a zajęcia będą trwały 40 godzin (5 dni roboczych, po 8 godzin). Szkolenia dla administratorów odbywały się będą na terenie m.st Warszawy.

Udział w szkoleniu dla wszystkich będzie bezpłatny. Koszty materiałów szkoleniowych, wyżywienia, czy zakwaterowania dla uczestników, którzy odbywają szkolenia w miejscowości niebędącej miejscem ich stałego zatrudnienia, pokrywa organizator. Formularz zgłoszeniowy oraz szczegóły dotyczące lokalizacji dostępne są na stronie internetowej.