Narzędzia strony

Szkolenia e-learningowe w ramach projektu GBDOT

W ramach projektu GBDOT, realizowanego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 7. osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji” zostały uruchomione Szkolenia w postaci kursów e-learningowych dotyczących możliwości, form i metod zastosowania bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k).

Celem jest  szkolenie przedstawicieli jednostek administracji, instytucji naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw z wykorzystania bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k). Efektem szkoleń powinno być dostarczenie inspiracji i wiedzy do wykorzystania bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k w codziennej pracy.

Szkolenia udostępniono na platformie e-learningowej pod adresem: http://eszkoleniagbdot.gugik.gov.pl/

Czas trwania szkoleń: od 15.09.2015 do 31.10.2015r.

Zachęcamy do rejestracji na platformie szkoleniowej oraz aktywnego korzystania z zamieszczonych tam kursów.
W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres: eszkoleniagbdot@gugik.gov.pl