Narzędzia strony

Szkolenie dla użytkowników ASG-EUPOS

W dniach 17-18 czerwca 2015r. w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbywa się szkolenie dotyczące wykorzystania systemu wspomagania pomiarów satelitarnych i nawigacji ASG-EUPOS.

Wiesław Graszka w trakcie prezentacji 

Szkolenie jest organizowane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii we współpracy z Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego województw: Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego.

Uczestnicy szkolenia w Poznaniu 

Tematyka szkolenia jest poświęcona głównie zastosowaniom satelitarnych metod obserwacji w pracach geodezyjnych i kartograficznych i podzielona jest na trzy bloki tematyczne:

  • stan obecny, perspektywy rozwoju oraz wykorzystanie serwisów systemu ASGEUPOS w pomiarach geodezyjnych, w tym wymagania techniczne i uwarunkowania prawne,
  • panel dyskusyjny poświęcony omówieniu problemów związanych z przyjmowaniem materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  • pokaz terenowy wykorzystania mobilnych odbiorników GNSS różnych producentów

Szkolenie otworzyła Lidia Danielska- Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Wiesław Graszka- Naczelnik Wydziału GSOP Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.