Narzędzia strony

Treść pytań egzaminów pisemnych z roku 2014

Zgodnie § 22 ust. 5 rozporządzenia Miniastra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii Główny Gedoeta Kraju publikuje treść pytań egzaminów pisemnych przeprowadzonych w roku 2014.