Narzędzia strony

Uchwała PRGiK w sprawie zmian w prawie geodezyjnym i kartograficznym

W trakcie trzeciego posiedzenia (14 stycznia br.) poświęconego zmianom w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne Państwowa Rada Geodezyjna i Kartograficzna przyjęła uchwałę zawierającą jej stanowisko w tej sprawie.

Punkty wymagające nowelizacji oraz kierunki zmian wskazał Główny Geodeta Kraju podczas posiedzenia 21 listopada ubiegłego roku. Członkowie Rady przy jednym głosie wstrzymującym się  zarekomendowali wnioski opracowane przez członków Rady.

Otwarcie posiedzenia PRGiK 14.01.2015. Za stołem prezydialnym stoi przewodniczący rady 

Zanim jednak do tego doszło dyskutowano na temat dwóch projektów uchwał. Pierwszy opracowany przez Komisję wnioskową powołaną na pierwszym posiedzeniu w składzie Bogdan Grzechnik - przewodniczący zespołu, Ewa Świniarska - PKP PLK, Krzysztof Cisek - SGP, Zdzisław Kurczyński - Politechnika Warszawska oraz Waldemar Klocek - prezes Polskiej Geodezji Komercyjnej. W projekcie przedstawione zostały wnioski obejmujące zarówno usprawnienie obsługi procesów inwestycyjnych oraz przekształceń własnościowych a także propozycję przystąpienia do prac nad nową ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne. Poszczególne punkty omówił Bogdan Grzechnik.

 Bogdan Grzechnik za stołem prezentuje projekt uchwały  

Drugi projekt przygotowany przez prof. Jerzego Gaździckiego i Mirosława Puzię - Śląskiego WINGiKa zawierał podobne wnioski, przedstawione w bardziej ogólny sposób. Autorzy wyjaśniając powód przygotowania uchwały wskazywali na wynikających z przepisów, kierunkowy charakter uchwał  Rady oraz konieczność doprecyzowania niektórych wniosków.

Po zakończeniu prezentacji projektów w trakcie dyskusji padały argumenty popierające obie propozycje. Członkowie Rady nie byli w stanie  wybrać jednego zapisu, który w pełni oddałby ich stanowisko. Na trudności związane z czasem trwania procesu legislacyjnego uwagę zwracał Marek Naglewski - Nie ma możliwości uzgodnienia i uchwalenia nowej ustawy w ciągi najbliższego roku, czy dwóch, w momencie zmiany rządu i nowej kadencji parlamentu - podkreślał w swoje wypowiedzi.

W końcowej fazie dyskusji głos zabrał Kazimierz Bujakowski. Przypomniał członkom Rady o zakresie zmian omawianym na pierwszym posiedzeniu (21 listopada 2014 r.) Jednocześnie wyraził obawę, czy w przypadku gdy dyskusja nad wnioskami zaabsorbowała  Radę na okres blisko dwóch miesięcy możliwe będzie zaopiniowanie nowych zapisów ustawy w okresie wskazanym w projekcie komisji.

Ostatecznie pod głosowanie poddana została propozycja  Przewodniczącego Rady prof. Bogdana Neya.

Państwowa Rada Geodezyjna i Kartograficzna na posiedzeniu w dniach  21 listopada, 15 grudnia 2014 r. i 14 stycznia 2015 zapoznała się z propozycjami zgłoszonymi w opracowaniach pisemnych i przekazanych członkom Rady. Rada proponuje wykorzystanie stanowisk wyrażonych przez: Komisję wnioskową, kierowaną przez B. Grzechnika, a także przez prof.  Jerzego Gaździckiego i Mirosława Puzię.

Rada rekomenduje je do wykorzystania przez Głównego Geodetę Kraju w podejmowanych pracach legislacyjnych nad nowelizacją ustawy i nowym Prawem geodezyjnym i kartograficznym.

Stanowisko to poparło 13 z 14 obecnych na sali członków Rady. Jednocześnie członkowie wyrazili zgodę na obiegowy tryb uzgodnienia planu pracy Rady na rok 2015.