Narzędzia strony

Warsztaty ELF w Warszawie

Eksperci grupy WP3 spotkali się w Warszawie aby na piątych warsztatach omówić stan prac realizowanych w ramach projektu ELF (European Location Framework). Przez dwa dni, 30 września i 1 października dyskutowano m.in. na temat procesu transformacji danych krajowych do struktury ELF oraz ich dalszego udostępniania za pomocą usług sieciowych.

Logo Projektu ELF Niebieska kóla z żółtą gwiazdką  po lewej stronie po prawej nazwa projektu 

W trakcie pierwszego dnia przedstawiono stan realizacji prac w poszczególnych krajach. Podejmowane działania zaprezentowali przedstawiciele Anglii, Polski i Norwegii.

W dalszej części spotkania eksperci z Anglii, Niemiec, Francji, Norwegii, Czech, Dani, Hiszpanii, Szwecji, Litwy, Holandii i Polski omawiali także zmiany w specyfikacjach danych oraz ich sposoby ich implementacji.

Drugi dzień warsztatów poświęcono przedstawieniu funkcjonalności platform GeoLocator i OSKARI oraz testowaniu usług i narzędzi do zarządzania danymi.

Czytaj więcej o ELF