Narzędzia strony

XLIV posiedzenie Komitetu Technicznego 297

W dniu 2 lipca br. w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii odbyło się XLIV posiedzenie Komitetu Technicznego 297 ds. informacji geograficznej, podczas którego Kazimierz Bujakowski, Główny Geodeta Kraju, wyraził podziękowanie prof. Wojciechowi Pachelskiemu, rezygnującemu z pełnienia funkcji przewodniczącego Komitetu w związku z zakończeniem kolejnej kadencji.

Prof. dr hab. inż. Wojciech Pachelski z dużym zaangażowaniem działał w zakresie normalizacji przez prawie 25 lat, początkowo w ramach podkomisji ds. informacji geograficznej przy Normalizacyjnej Komisji Problemowej nr 255 ds. Geodezji w Budownictwie, a następnie Komitetu Technicznego nr 297 ds. informacji geograficznej, któremu przewodniczył od momentu jej ustanowienia do chwili obecnej. Aktywnie zajmował się również zagadnieniami normalizacyjnymi w Sekcji Geoinformatyki Polskiej Akademii Nauk oraz jako wykładowca, znacząco przyczyniając się do upowszechnienia wiedzy o normach i standardach technicznych, zrozumienia ich przydatności dla celów budowy infrastruktury informacji przestrzennej, opracowania podstaw metodologicznych wdrażania dyrektywy INSPIRE, modelowania danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także do wprowadzania tematyki normalizacyjnej do programów studiów wyższych i wykształcenia grupy pierwszych specjalistów w tym zakresie.

W trakcie XLIV posiedzenia Komitetu Technicznego 297 ds. informacji geograficznej omówiono w szczególności sytuację związaną z wyborem Przewodniczącego Komitetu. Dwa internetowe głosowania (jedynym kandydatem był dr inż. Zenon Parzyński) nie dały rezultatu z powodu zbyt małej liczby oddanych głosów. W związku z zaistniałą sytuacją Sekretarz KT 297 dr inż. Zenon Parzyński zostanie powołany przez PKN na pełniącego obowiązki do czasu wyboru Przewodniczącego.

W wyniku dyskusji przyjęto konkluzje, że:

  • należy wysłać do wszystkich reprezentantów informację: jak należy logować się do systemu  PZN oraz gdzie szukać pomocy w razie problemów;
  • wysłać do instytucji, których reprezentanci nie wykazywali przez dłuższy okres czasu żadnej bądź wykazywali minimalną aktywność z prośbą o weryfikację swoich reprezentantów lub weryfikację swojego członkostwa w Komitecie;
  • należy przeprowadzić ponowną procedurę głosowania od początku, czyli od zgłaszania kandydatur;

Kolejnym punktem programu było sprawozdanie z 40 Plenarnego Posiedzenia Komitetu ISO/TC 211 w Southampton. Reprezentantem Polski na to posiedzenie był dr inż. Zenon Parzyński. Poza omówieniem poszczególnych punktów programu posiedzenia, prelegent zwrócił uwagę na fakt, iż cała praca, dyskusje i uzgadnianie stanowisk odbywa się w trakcie prac grup roboczych. Na plenarnych posiedzeniach są przedstawiane głównie wnioski wynikające z tych prac. Aby mieć możliwość udziału w pracach grup roboczych należy być reprezentantem pełnoprawnego członka Komitetu. Polska w ISO/TC 211 ma obecnie status obserwatora. W wyniku dyskusji uzgodniono, że Polska podejmie starania o uzyskanie statusu pełnoprawnego członka w ISO/TC211 co powinno zaowocować aktywnym udziałem członków KT 297 w pracach grup roboczych.