Narzędzia strony

XXXVIII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna

„Mapa w społeczeństwie informacyjnym” była głównym tematem XXXVIII Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej, organizowanej przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego, która odbyła się 15 i 16 września w Warszawie. Patronat honorowy nad konferencją objął Główny Geodeta Kraju. W konferencji wzięli udział przedstawiciele środowisk akademickich z całego kraju oraz administracji.

W sesji otwarcia głos zabrał Główny Geodeta Kraju – Kazimierz Bujakowski, który przedstawił współczesne wyzwania kartografii urzędowej związane ze procesem cyfryzacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz działaniami urzędu w zakresie tworzenia opracowań kartograficznych. Prezes GUGiK podkreślił znaczący wzrost zainteresowania użytkowników danych, również tych udostępnianych bezpłatnie oraz konieczność opracowania efektywnych procedur utrzymania rezultatów projektów i wykorzystania środków finansowych z programów unijnych. Zwrócił uwagę na szerokie możliwości jakie pojawią się w związku z realizacją Programu Polska Cyfrowa i działań podejmowanych w ramach planowanych przez GUGiK nowych projektów – CAPAP, KGESUT i ZSIN – Faza II.

W dalszej części konferencji nowe spojrzenie na charakter współczesnej mapy topograficznej jako cyfrowego modelu krajobrazu, jej przydatność i przeznaczenie zaprezentował Jerzy Zieliński – Dyrektor Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Drugiego dnia konferencji podczas sesji referatowej zagadnienia związane z mapami hydrograficznymi jako istotnym komponentem polskiej infrastruktury informacji przestrzennej przedstawiła Karolina Szyszkowska – kierownik projektu EnviDMS – model bazy danych przestrzennych dotyczących środowiska przyrodniczego wraz z systemem zarządzania w aspekcie kartograficznych opracowań tematycznych, realizowanego
w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii.

Na zakończenie konferencji Główny Geodeta Kraju wręczył nagrody dla laureatów konkursu Internetowa Mapa Roku 2014 oraz Mapa Roku 2014. Nagrodę Internetowej Mapy Roku 2014  im. Krzysztofa Buczkowskiego otrzymała Mapa odmian krajobrazów naturalnych w Internetowym Atlasie Województwa Kujawsko-Pomorskiego autorstwa Rafał Kota, wykonanej przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, której właścicielem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. W tej kategorii wyróżniona została również Aplikacja mobilna Zabytki w Polsce zrealizowana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Atlas Warszawy wykonany przez Pawła Trzcinowskiego.

Natomiast I miejsce w kategorii „Mapa turystyczna” przypadło opracowaniu Mazurski Park Krajobrazowy. Mapa geologiczno-turystyczna. Skala 1:60 000. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa. I miejsce w kategorii „Inne mapy i atlasy drukowane” otrzymał Transgraniczny rezerwat biosfery Polesie Zachodnie. Mapa turystyczno-przyrodnicza. Skala 1:110 000. Wyd. Kartpol, Lublin.

Konferencja była jednym z głównych punktów obchodów Międzynarodowego Roku Mapy w Polsce.