Narzędzia strony

Zamów dane z PZGiK przez ePUAP

Na platformie ePUAP dostępne są usługi pozwalające na złożenie wniosku o udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Do dyspozycji użytkowników portalu są  m.in. trzy wnioski, odpowiednio dla centralnej, wojewódzkiej i powiatowej części zasobu.  To tylko wybrane sprawy z zakresu geodezji i kartografii, dostępnych jest już ponad trzydzieści usług. Jak to działa?

Aby złożyć wniosek należy posiadać konto na platformie ePUAP. Po zalogowaniu, w katalogu spraw należy wybrać dział Geodezja i kartografia, a następnie jedną z dostępnych kart usług. W przypadku każdej usługi system prowadzi użytkownika przez kolejne etapy wypełniania, a następnie wysłania wniosku do wybranego urzędu.

Jeżeli wybrany zostanie wniosek o udostępnienie materiałów z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokument taki po wypełnieniu zostanie przesłany na elektroniczną skrzynkę podawczą Głównego Geodety Kraju lub do Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Wybierając formularz wojewódzkiego lub powiatowego zasobu użytkownik ma możliwość wyboru odpowiedniego urzędu z przygotowanej listy. Przed wypełnieniem wniosku można zapoznać się z opisem usługi wskazującym m.in. podstawę prawna oraz terminy oczekiwania na materiały.

Obecnie w katalogu spraw w dziale geodezja i kartografia dostępnych jest 31 usług podzielonych na kilka kategorii. Zapraszamy do korzystania.