2015

Lista stron

Rozstrzygnięcie konkursu POPC

Spośród sześciu projektów wyłonionych do realizacji trzy to propozycje złożone przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. W konkursie oceniono 39 złożonych wniosków. Projekty GUGiK uzyskały dofinansowanie w kwocie blisko 430 mln zł. Oznacza to, że zrealizowane zostaną wszystkie przedsięwzięcia zaproponowane przez urząd.

Czytaj więcej...o artykule Rozstrzygnięcie konkursu POPC

Szkolenia dla użytkowników ZSIN

W ramach prac nad utworzeniem systemu ZSIN, Główny Urząd Geodezji i Kartografii organizuje serię szkoleń zarówno dla użytkowników, jak i administratorów systemu. Szkolenia z zakresu ZSIN i Platformy e-learning mają na celu przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do codziennej pracy z systemem. Prowadzone będą w formie wykładów i ćwiczeń, w sposób pozwalający na nabycie, obok wiedzy teoretycznej, kompetencji pozwalających na

Czytaj więcej...o artykule Szkolenia dla użytkowników ZSIN

Polska e-administracja na EXPO2015

Wśród ośmiu projektów prezentowanych w trakcie konferencji Polska e-administracja zorganizowanej, 14 października br. w polskim pawilonie na EXPO 2015 w Mediolanie znalazł się Geoportal2. O sposobach w jaki można wykorzystywać dane przestrzenne można było posłuchać w trakcie dyskusji wzbogaconej filmami, przez cały tydzień można w polskim pawilonie korzystać z przeglądarki map serwisu Geoportal.gov.pl.

Czytaj więcej...o artykule Polska e-administracja na EXPO2015

Polska 3D+ Raport po konsultacjach

Zgodnie z zapowiedziami, w serwisie urzędu, opublikowany został Raport podsumowujący konsultacje i ankietyzację interesariuszy projektu Polska3D+. Główny Urząd Geodezji i Kartografii przygotowując się do uruchomienia projektu Polska 3D+, w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 (Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa) podjął działania mające na celu przeprowadzenie kompleksowej rewizji potrzeb interesariuszy projektu. W tym celu zorganizowano 10 spotkań konsultacyjnych aby przedyskutować oczekiwania, ograniczenia

Czytaj więcej...o artykule Polska 3D+ Raport po konsultacjach

Geoportal.gov.pl - komunikat

Warstwa TOPO w serwisie Geoportal.gov.pl ponownie wyświetla się prawidłowo. Problem z nieprawidłowymi nazwami ulic został usunięty. Przejściowa zmiana była spowodowana testowym uruchomieniem usługi oraz kontrolą jej wydajności. W niektórych przypadkach w celu korzystania z poprawnych danych konieczne może być wyczyszczenie historii (cache) przeglądarki.Dziękujemy za wszystie sygnały i przepraszamy za utrudnienia w korzystaniu z serwisu Geoportal.gov.pl.

Czytaj więcej...o artykule Geoportal.gov.pl - komunikat

Aktualizacja bazy PRG przez zewnętrzne systemy do prowadzenia EMUiA

Na stronie emuia.gugik.gov.pl został opublikowany wykaz wszystkich aktualizacji dokonywanych przez gminy w bazie PRG. Dodatkowo na stronie znajduje się komplet informacji dotyczących aplikacji EMUiA.

Czytaj więcej...o artykule Aktualizacja bazy PRG przez zewnętrzne systemy do prowadzenia EMUiA

Warsztaty ELF w Warszawie

Eksperci grupy WP3 spotkali się w Warszawie aby na piątych warsztatach omówić stan prac realizowanych w ramach projektu ELF (European Location Framework). Przez dwa dni, 30 września i 1 października dyskutowano m.in. na temat procesu transformacji danych krajowych do struktury ELF oraz ich dalszego udostępniania za pomocą usług sieciowych.

Czytaj więcej...o artykule Warsztaty ELF w Warszawie

Odpowiedź GGK na listy otwarte Geo-system

Poniżej publikujemy odpowiedź Głównego Geodety Kraju na listy otwarte kierowane do urzędu przez Prezesa firmy Geo-system Waldemara Izdebskiego przekazane do urzędu 18 września br.

Czytaj więcej...o artykule Odpowiedź GGK na listy otwarte Geo-system

Podsumowanie realizacji projektów 7 Osi POIG

Geoportal 2, Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych wraz z krajowym systemem zarządzania, TERYT 3, czy ZSIN faza I, to przykłady wykorzystania funduszy europejskich w celu budowy systemów i narzędzi służących zarówno obywatelom jak i administracji – powiedział Stanisław Huskowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji podczas sesji plenarnej konferencji podsumowującej projekty realizowane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Przez

Czytaj więcej...o artykule Podsumowanie realizacji projektów 7 Osi POIG

20 rozwiązań z zakresu eGovernment – dostępne za darmo

Program ISA Komisji Europejskiej (Intreoperability Solutions for European Public Adminstrations) opublikował w ostatnim czasie 20 rozwiązań z zakresu e-Government dla administracji publicznej. Większość z nich dostępnych jest nieodpłatnie, a wiele z nich powstało jako otwarte źródła. Rozwiązania te mogą być wdrażane przez wszystkie zainteresowane organy administracji publicznej w Europie na poziomie krajowym, regionalnym czy lokalnym. Szersze informacje dostępne będą w

Czytaj więcej...o artykule 20 rozwiązań z zakresu eGovernment – dostępne za darmo