2015

Lista stron

XXXVIII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna

„Mapa w społeczeństwie informacyjnym” była głównym tematem XXXVIII Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej, organizowanej przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego, która odbyła się 15 i 16 września w Warszawie. Patronat honorowy nad konferencją objął Główny Geodeta Kraju. W konferencji wzięli udział przedstawiciele środowisk akademickich z całego kraju oraz administracji.

Czytaj więcej...o artykule XXXVIII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna

Piąte posiedzenie UN-GGIM

Już po raz piąty, w dniach 3-7 sierpnia odbyło się posiedzenie Komitetu Ekspertów Narodów Zjednoczonych ds. Globalnego Zarządzania Informacją Geoprzestrzenną (UN-GGIM) zorganizowane przy współpracy z Wydziałem Statystyki ONZ (UNSD). W siedzibie Nadorów Zjednoczonych w Nowym Jorku zebrało się grono blisko 250 osób reprezentujących ponad 100 państw członkowskich, a także różne organizacje międzynarodowe, branżowe, stowarzyszenia, sektor prywatny oraz naukę.

Czytaj więcej...o artykule Piąte posiedzenie UN-GGIM

Materiały szkoleniowe BDOT10k

Na stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii opublikowano filmy prezentowane podczas zeszłorocznych szkoleń z możliwości, form i metod zastosowania bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k organizowanych w ramach projektu Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych wraz z krajowym systemem zarządzania (GBDOT).

Czytaj więcej...o artykule Materiały szkoleniowe BDOT10k

Nagroda Esri dla Geoportalu 2

Projekt Geoportal 2 realizowany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii otrzymał nagrodę za specjalne osiągnięcia w dziedzinie GIS (Special Achievement in GIS Award). To wyróżnienie przyznawane corocznie przez firmę ESRI. Podczas międzynarodowej konferencji użytkowników Esri w San Diego nagrodzono najlepsze projekty wykorzystujące technologie systemów informacji geograficznych.

Czytaj więcej...o artykule Nagroda Esri dla Geoportalu 2

E-usługi zmieniają Pomorze Zachodnie

Zakończenie realizacji projektu dotyczącego utworzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu w 18 powiatach regionu było głównym tematem konferencji organizowanej przez Związek Celowy Gmin Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, która odbyła się 15 lipca br., w Luboradzy koło Barwic.

Czytaj więcej...o artykule E-usługi zmieniają Pomorze Zachodnie

XLIV posiedzenie Komitetu Technicznego 297

W dniu 2 lipca br. w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii odbyło się XLIV posiedzenie Komitetu Technicznego 297 ds. informacji geograficznej, podczas którego Kazimierz Bujakowski, Główny Geodeta Kraju, wyraził podziękowanie prof. Wojciechowi Pachelskiemu, rezygnującemu z pełnienia funkcji przewodniczącego Komitetu w związku z zakończeniem kolejnej kadencji.

Czytaj więcej...o artykule XLIV posiedzenie Komitetu Technicznego 297

Eksperci ONZ w Polsce

W dniach od 29 czerwca do 1 lipca w Warszawie odbyło się 17. Posiedzenie Sekcji Regionalnej Bałtyckiej Grupy Ekspertów ONZ ds. Nazw Geograficznych (UNGEGN). Organizatorem spotkania był Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

Czytaj więcej...o artykule Eksperci ONZ w Polsce

XVII posiedzenie Rady IIP

Zagadnienia związane z corocznym monitorowaniem prac INSPIRE oraz stanowisko Konwentu Marszałków RP w sprawie Infrastruktury Informacji Przestrzennej były głównym tematem podczas XVII posiedzenia Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej, które odbyło się 24 czerwca br., w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Czytaj więcej...o artykule XVII posiedzenie Rady IIP

Szkolenie dla użytkowników ASG-EUPOS

W dniach 17-18 czerwca 2015r. w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbywa się szkolenie dotyczące wykorzystania systemu wspomagania pomiarów satelitarnych i nawigacji ASG-EUPOS.

Czytaj więcej...o artykule Szkolenie dla użytkowników ASG-EUPOS

Protokoły z publicznej prezentacji założeń projektów

Publikujemy protokoły z publicznych prezentacji przygotowanych w odpowiedzi na konkurs o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Czytaj więcej...o artykule Protokoły z publicznej prezentacji założeń projektów