2015

Lista stron

Posiedzenie PRGiK

Obecna i perspektywiczna rola geodezji i kartografii w zaspokajaniu potrzeb innych sektorów administracji i gospodarki była głównym tematem obrad drugiego w tym roku posiedzenia Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej, które odbyło się 28 kwietnia 2015 r., w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Czytaj więcej...o artykule Posiedzenie PRGiK

Materiały szkoleniowe LiDAR

Główny Urząd Geodezji i Kartografii opublikował filmy zaprezentowane podczas zeszłorocznych szkoleń z wykorzystania produktów LiDAR, organizowanych w ramach projektu Informatycznego Systemu Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK).

Czytaj więcej...o artykule Materiały szkoleniowe LiDAR

Prezentacje nowych projektów

W dniach 15 i 16 kwietnia br., w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, odbyły się publiczne prezentacje założeń do projektów: „Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej” oraz „ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza II” i „K-GESUT – Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu”. Prezentacje zostały przedstawione w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w

Czytaj więcej...o artykule Prezentacje nowych projektów

Światowy Szczyt Katastralny - "let us cadastre our world..."

W Istambule, 20 kwietnia br., rozpoczął się światowy szczyt katastralny zorganizowany przez Dyrekcję Generalną Rejestracji Nieruchomości i Katastru oraz Ministerstwo Środowiska i Urbanizacji Republiki Turcji we współpracy ze Światową Federacją Geodetów (FIG) a także Grupą Roboczą ds. Zarządzania Gruntami, Komitetu ds. Gospodarki ONZ w Europie UNECE WPLA.

Czytaj więcej...o artykule Światowy Szczyt Katastralny - "let us cadastre our world..."

Informacja Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

dotycząca wygaśnięcia w dniu 13 stycznia 2015 r. przepisów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. poz. 383) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych

Czytaj więcej...o artykule Informacja Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

O bazach adresowych z ekspertami z Mołdawii

Przedstawiciele Państwowego Przedsiębiorstwa Katastru z Mołdawii uczestniczyli w wizycie studyjnej zorganizowanej w Polsce, w ramach Programu Rozwoju ONZ. Przez trzy dni (12 – 14 stycznia br.), podczas spotkań w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz w urzędach miejskich Warszawy i Tarczyna członowe delegacji poznawali zasady działania oraz narzędzia do obsługi ewidencji miejscowości ulic i adresów.

Czytaj więcej...o artykule O bazach adresowych z ekspertami z Mołdawii

PO WER dla geodezji

Przedstawiciele Klastra Geopoli, skupiającego uczelnie oraz organizacje i firmy geodezyjne wzięli udział w spotkaniu dotyczącym możliwości wykorzystania środków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). W trakcie spotkania zorganizowanego w Główny Urzędzie Geodezji i Kartografii, 9 stycznia br. przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju omówił zasady, na jakich będzie można ubiegać się o dofinansowanie projektów w ramach PO WER.

Czytaj więcej...o artykule PO WER dla geodezji

Podsumowanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG 2007-2013

W dniach 5-6 października w Warszawie odbyła się, zorganizowana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele projektów realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

Czytaj więcej...o artykule Podsumowanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG 2007-2013

Instalacja sprzętu GNSS na stacjach systemu ASG-EUPOS

Informujemy, że w październiku i listopadzie tego roku będzie wymieniany sprzęt obserwacyjny GNSS na stacjach referencyjnych systemu ASG-EUPOS. W ramach modernizacji na stacjach położonych w zachodniej i południowowschodniej części kraju zostaną wymienione odbiorniki i anteny GNSS umożliwiając odbiór sygnałów z satelitów GPS, GLONASS i Galileo. Zamontowane zostaną odbiorniki Leica GR10 oraz anteny Leica AR20 z kopułą (oznaczenie IGS: LEIAR20 LEIM).

Czytaj więcej...o artykule Instalacja sprzętu GNSS na stacjach systemu ASG-EUPOS

IV Forum nt. kształcenia geodetów i kartografów

Po raz czwarty w Warszawie, 22 października br. odbędzie się Forum poświęcone kształceniu zawodowemu geodetów i kartografów. Cykliczne spotkanie organizowane jest przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii we współpracy ze Stowarzyszeniem Geodetów Polskich, Stowarzyszeniem Kartografów Polskich, Polskim Towarzystwem Informacji Przestrzennej, Konwentem Dziekanów Wydziałów Geodezyjnych, Geodezyjną Izbę Gospodarczą oraz Polską Geodezję Komercyjną.

Czytaj więcej...o artykule IV Forum nt. kształcenia geodetów i kartografów