2015

Lista stron

Publiczna prezentacja założeń projektu CAPAP

W odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, uprzejmie informuję, że w dniu 15 kwietnia 2015r., w godz. 10.00-13.00, w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w sali 3105-3108, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu „Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej”.

Czytaj więcej...o artykule Publiczna prezentacja założeń projektu CAPAP

5 lat ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej

Zarządzanie danymi przestrzennymi ukierunkowane na użytkownika, pod takim hasłem 4 listopada odbyło się XVIII posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej. W obradach wzięło udział blisko 100 osób, przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej, uczelni oraz firm działających na rynku GIS. Otwierając posiedzenie Jerzy Gaździcki - Przewodniczący Rady przypomniał, że ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej implementująca Dyrektywę INSPIRE obowiązuje już pięć lat. – Jest

Czytaj więcej...o artykule 5 lat ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej

O danych przestrzennych z ekspertami z Eurogeographics

Przez dwa dni, od 31 marca do 1 kwietnia br. Główny Urząd Geodezji i Kartografii był gospodarzem międzynarodowego, technicznego spotkania przedstawicieli urzędów zrzeszonych w Eurogeographics - organizacji skupiającej agencje kartograficzne i katastralne krajów europejskich, w tym Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

Czytaj więcej...o artykule O danych przestrzennych z ekspertami z Eurogeographics

Kolejne dane bez opłat

Informujemy, że zgodnie z wcześniejszymi komunikatami, 27 lutego 2015 r. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, za pośrednictwem strony internetowej Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej udostępnił bazę danych obiektów ogólnogeograficznych (BDOO) zgodną z wymaganiami rozporządzenia MSWiA z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych a także standardowych opracowań kartograficznych. BDOO została

Czytaj więcej...o artykule Kolejne dane bez opłat

Treść pytań egzaminów pisemnych z roku 2014

Zgodnie § 22 ust. 5 rozporządzenia Miniastra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii Główny Gedoeta Kraju publikuje treść pytań egzaminów pisemnych przeprowadzonych w roku 2014.

Czytaj więcej...o artykule Treść pytań egzaminów pisemnych z roku 2014

Spotkanie zespołu do spraw aktualizacji BDOT10k

W dniach 5 i 6 lutego br., w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii odbyło się posiedzenie Zespołu, powołanego przez Głównego Geodetę Kraju - do spraw aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k), tworzenia standardowych opracowań kartograficznych, rozwoju krajowego systemu zarządzania bazą danych obiektów topograficznych (KSZBDOT) oraz bieżącej koordynacji działań dotyczących realizacji projektów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych i Programu Operacyjnego Polska

Czytaj więcej...o artykule Spotkanie zespołu do spraw aktualizacji BDOT10k

XXXVII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej

Uczniowie z 28 szkół, w dniach 9 – 11 kwietnia br. w Zespole Szkół Budowlanych w Bydgoszczy walczyli w finale XXXVII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. Patronat nad największą olimpiadą sprawdzającą wiedzę z zakresu geodezji i kartografii objął Główny Geodeta Kraju.

Czytaj więcej...o artykule XXXVII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej

Publiczna prezentacja założeń projektu K-GESUT

W odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, uprzejmie informuję, że w dniu 16 kwietnia 2015 r., w godz. 13.00-15.30, w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w sali 3105-3108, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu „K-GESUT – Krajowa baza danych

Czytaj więcej...o artykule Publiczna prezentacja założeń projektu K-GESUT

Publiczna prezentacja założeń projektu ZSIN – Faza II

W odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, uprzejmie informuję, że w dniu 16 kwietnia 2015 r., w godz. 10.00-12.30, w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w sali 3105-3108, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu „ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu

Czytaj więcej...o artykule Publiczna prezentacja założeń projektu ZSIN – Faza II

XVI Posiedzenie Rady IIP

O planach działania i wyzwaniach stojącymi przed zagospodarowaniem przestrzennym w Polsce, opowiedziała pani Magdalena Zagrzejewska-Fiedorowicz - Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Podczas prezentacji nakreśliła proponowane zmiany legislacyjne oraz planowane działania organizacyjno-techniczne w zakresie budowy Infrastruktury Informacji Przestrzennej, jak również przedstawiła wyzwania organu wiodącego w temacie „zagospodarowanie przestrzenne” z perspektywy harmonizacji prac. W roku 2014, w

Czytaj więcej...o artykule XVI Posiedzenie Rady IIP