2016

Lista stron

Dni Otwarte Funduszy Europejskich w CODGiK

"Geoportal - więcej niż mapa" to hasło tegorocznych Dni Otwartych Funduszy Europejskich, które odbyły się 13 maja w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie.

Czytaj więcej...o artykule Dni Otwarte Funduszy Europejskich w CODGiK

GUGiK wspiera modernizację zasobu w Małopolsce

Główny Geodeta Kraju Kazimierz Bujakowski, Wojewoda Małopolski Józef Pilch, Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa, Prezydent Jacek Majchrowski oraz Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Jan Grabski 13 maja br. podpisali porozumienie w sprawie współpracy na rzecz przygotowania i realizacji projektów dotyczących rozbudowy, aktualizacji i modernizacji baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego województwa małopolskiego.

Czytaj więcej...o artykule GUGiK wspiera modernizację zasobu w Małopolsce

Narada mazowieckiej SGiK

W naradzie mazowieckiej służby geodezyjnej i kartograficznej podsumowujacej Program tworzenia baz wiedzy na Mazowszu wzieły udział Aleksandra Jabłonowska - p.o. Głównego Geodety Kraju, Dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego oraz Grażyna Kierznowska – p.o. Zastępcy Głównego Geodety Kraju, Dyrektor Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. Spotkanie odbyło się 12 grudnia br. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.

Czytaj więcej...o artykule Narada mazowieckiej SGiK

Razem zmieniamy świat

Dziękujemy wszystkim, którzy w tym roku przyłączyli się do GUGiKowej drużyny Szlachetnej Paczki. Już drugi raz udowodniliśmy, że z wielu małych rzeczy może powstać coś naprawdę wielkiego. Trzydzieści paczek trafiło do rodziny. Cieszymy się, że wspólnie mogliśmy przyczynić się do odrobiny radości w tym wyjątkowym czasie pełnym Mikołajów.

Czytaj więcej...o artykule Razem zmieniamy świat

Minister Żuchowski na naradzie WINGiK

Z udziałem ministra Tomasz Żuchowskiego oraz przedstawicieli Lokalnych Stowarzyszeń Geodezyjnych w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii odbyła się narada Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Przez dwa dni 7 i 8 grudnia br. przedstawiciele organów nadzoru rozstrzygali kwestie dotyczące prowadzonych postępowań oraz interpretacji przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Uczestników narady powitał Tomasz Żuchowski podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i

Czytaj więcej...o artykule Minister Żuchowski na naradzie WINGiK

Wspólnie dostosują bazy danych

Jak sprawnie realizować zadania w ramach umowy na „Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT” w ramach projektów K-GESUT oraz ZSIN Faza II dyskutowano z wykonawcami oraz przedstawicielami powiatów, na obszarze których realizowane będą prace.

Czytaj więcej...o artykule Wspólnie dostosują bazy danych

Spotkanie GGK z Lokalnymi Stowarzyszeniami Geodezyjnymi

W siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii przedstawiciele blisko dwudziestu lokalnych stowarzyszeń geodezyjnych: przedstawiali swoje uwagi do przepisów i rozwiązań obowiązujących w geodezji i kartografii. Aleksandra Jabłonowska - p.o. Głównego Geodety Kraju, Dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego oraz Grażyna Kierznowska – p.o. Zastępcy Głównego Geodety Kraju, Dyrektor Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wysłuchały postulatów dotyczących zmian w zakresie

Czytaj więcej...o artykule Spotkanie GGK z Lokalnymi Stowarzyszeniami Geodezyjnymi

V Forum nt. kształcenia zawodowego geodetów i kartografów

Materiały z V Forum na temat kształcenia zawodowego są dostępne na w zakładce spotkania i konferencje. Kolejna już edycja spotkań przedstawicieli środowisk naukowych, administracji i biznesu zgromadziła w Jachrance blisko 100 osób. Największa grupę stanowili nauczyciele średnich szkół kształcących w zawodzie geodeta. Tegoroczne obrady otworzyła p. Grażyna Kierznowska p.o. Zastępcy Głównego Geodety Kraju.

Czytaj więcej...o artykule V Forum nt. kształcenia zawodowego geodetów i kartografów

Ankieta dot. potrzeb w zakresie bazy danych ortofotomapy

Zapraszamy do podzielenia się informacjami na temat potrzeb w zakresie bazy danych ortofotomapy dostępnej w państwowym zasobie geodezyjnym. Odpowiadając na pytania zawarte w przygotowanej ankiecie pomożecie Państwo w dostosowaniu danych do potrzeb odbiorców. Na opinie czekamy do 9 grudnia br.

Czytaj więcej...o artykule Ankieta dot. potrzeb w zakresie bazy danych ortofotomapy

GIS DAY 2016

Już po raz 18 w Polsce, 16 listopada, obchodzony był Światowy Dzień Systemów Informacji Geograficznej. Spotkania konferencje i prezentacje odbywały się w 19 miastach. Organizatorami obchodów były głównie szkoły i uczelnie, ale specjalne atrakcje dla najmłodszych miłośników map i geodezji przygotował także Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Główny Geodeta Kraju objął honorowy patronat nad wydarzeniami organizowanymi w Bydgoszczy, Wrocławiu

Czytaj więcej...o artykule GIS DAY 2016