Narzędzia strony

Aleksandra Jabłonowska p.o. GGK

Premier Beata Szydło na wniosek Ministra Infrastruktury i Budownictwa od dnia 4 sierpnia br. powierzyła pełnienie obowiązków Głównego Geodety Kraju Pani Aleksandrze Jabłonowskiej – Dyrektorowi Departamentu Prawno - Legislacyjnego  GUGiK.

Pani Aleksandra Jabłonowska ukończyła w 2005 r. studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Posiada uprawnienia radcy prawnego.
Pracowała w Ministerstwie Transportu i Budownictwa, Ministerstwie Infrastruktury oraz  Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Posługuje się językiem angielskim i francuskim.

Mężatka. Interesuje się polską architekturą zabytkową, teatrem i fotografią.