Narzędzia strony

Ankieta dot. potrzeb w zakresie bazy danych ortofotomapy

Zapraszamy do podzielenia się informacjami na temat potrzeb w zakresie bazy danych ortofotomapy dostępnej w państwowym zasobie geodezyjnym. Odpowiadając na pytania zawarte w przygotowanej ankiecie pomożecie Państwo w dostosowaniu danych do potrzeb odbiorców. Na opinie czekamy do 9 grudnia br.