Narzędzia strony

Aplikacja do walidacji plików xml i gml

Na stronie urzędu dostępna jest aplikacja do walidacji plików xml i gml. Walidator pozwala zweryfikować poprawność zawiadomień o zmianach danych EGiB generowanych w formacie XML oraz zbiorów danych EGiB generowanych w formacie GML.

Aplikacja do walidacji plików XML i GML umożliwi:

  • walidację zawiadomień o zmianach danych EGiB generowanych w formacie XML pod kątem ich zgodności ze schematami aplikacyjnymi określonymi w treści rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach,
  • walidację zbiorów danych EGiB generowanych w formacie GML pod kątem ich zgodności ze schematami aplikacyjnymi określonymi w treści rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Podstawowe funkcjonalności aplikacji to:

  • sprawdzanie poprawności syntaktycznej plików (w tym m.in. ilości atrybutów, rekordów, typów wartości),
  • sprawdzanie poprawności semantycznej plików (w tym m.in. poprawność identyfikatora IIP, poprawność wartości atrybutów, poprawności powiązań),
  • raportowanie niezgodności w formie czytelnych raportów.

Pobierz aplikację