Narzędzia strony

Aplikacja EMUiA na konwentach informatyków

Choć projekt TERYT 3 zakończył się w 2015 roku, to działania w zakresie Państwowego Rejestru Granic oraz aplikacji do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów trwają nadal. Już niebawem zalety aplikacji będzie można poznać podczas cyklu konwentów dla informatyków organizowanych przez miesięcznik IT w Administracji. Najbliższe spotkanie odbędą się w marca w województwie małopolskim oraz dolnośląskim. Patronat nad całym cyklem objął Główny Geodeta Kraju.

Rozbudowana wersja aplikacji EMUiA zyskała nową szatę graficzną dzięki czemu łatwiejsze jest poruszanie się po aplikacji. W nowym interfejsie znaleźć można 5 głównych zakładek: Mapa, Rejestr, Dokumenty i Wnioski, Narzędzia, Administracja. W tych zakładkach rozlokowano wszystkie narzędzia, dzięki czemu są one teraz pogrupowane tematycznie.

Aplikacja EMUiA daje możliwość prowadzenia ewidencji w dwóch trybach: Mapa oraz Rejestr. Jest to dobre rozwiązanie, szczególnie dla osób, które wcześniej pracowały na danych analogowych. Dziś w zakładce Rejestr użytkownicy mają zestawienie w formie tabelarycznej wszystkich punktów adresowych, ulic i miejscowości, z kolei zakładka Mapa pozwala użytkownikowi przeglądać dane w widoku mapy.

Ponadto usprawniona została obsługa i funkcjonowanie warstw tłowych, wprowadzono ulepszania pracy z serwisami WMS/WFS/WMTS oraz warstwami w formatach SHP, DXF czy GML.

Zupełnie nowe narzędzie to obsługa zgłoszeń dotyczących błędów lub braków w danych adresowych. Funkcja ta pozwala na ciągłą aktualizację informacji o jakości danych w aplikacji EMUiA. Każdy, kto odwiedzi stronę www.geoportal.gov.pl może zgłosić ewentualny błąd w danych adresowych. Zgłoszona uwaga przesyłana jest do GUGiK-u, a ten z kolei przekierowuje ją do danej gminy z prośbą o interwencję.

Więcej informacji na temat aplikacji jest dostępnych w serwisie www.emuia.gugik.gov.pl , a w załączeniu, krótkie przypomnienie i podsumowanie działań realizowanych w ramach projektu TERYT 3.