Narzędzia strony

Dane wysokościowe Karpat Wschodnich

Przedstawiamy kartę zastosowań "Dane wysokościowe jako wsparcie w badaniach dziedzictwa kulturowego Karpat Wschodnich" przygotowaną przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk.

Dostęp do danych wysokościowych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego (ALS) pozwolił na identyfikację i interpretację elementów dziedzictwa kulturowego zapisanego w rzeźbie terenu (układy pól, drogi wiejskie, pozostałości zabudowy). Efektem prac będzie mapa dziedzictwa kulturowego odwzorowanego w mikrotopografii dla wybranych, nieistniejących obecnie, wsi dorzecza Wiaru (Polskie Karpaty Wschodnie).

Karta zastosowań Karpat Wschodnich