Narzędzia strony

Dialog techniczny w sprawie baz EGiB, BDOT500 oraz GESUT

W miniony piątek, 22 stycznia, w siedzibie urzędu odbyło się spotkanie w ramach dialogu technicznego ogłoszonego na dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków do zgodności z modelem pojęciowym, określonym w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków, oraz utworzenie BDOT500 i inicjalnej powiatowej bazy GESUT.

W spotkaniu wzięło udział kilkudziesięciu przedstawicieli firm geodezyjnych i kartograficznych z całego kraju. W trakcie spotkania przedstawiciele urzędu przedstawili zagadnienia dotyczące przedmiotu dialogu, które zostały poddane dyskusji. Uczestnicy mieli możliwość zgłaszania propozycji rozwiązań. Ze względu na dużą liczbę przedstawicieli firm (blisko 50 osób) wyznaczono termin na zgłaszanie dodatkowych uwag i propozycji. Firmy biorące udział w dialogu mogą przesyłać swoje uwagi i propozycje do 26 stycznia br. Z posiedzenia zostanie opracowany protokół zawierający ustalenia.

Logotypy POPC, GUGiK oraz fala UE