Narzędzia strony

Dyskusja o regionalnych IIP

Wczoraj, 17 marca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego rozpoczęło się sympozjum pt. „Zasoby informacyjne i struktura regionalnych systemów informacji przestrzennej”. W obradach zorganizowanych przez Marszałka Województwa Mazowieckiego  -Adama Struzika wzięli udział Witold Kołodziejski  - sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, Kazimierz Bujakowski  - Główny Geodeta Kraju oraz Jerzy Gaździcki  - Przewodniczący Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

W sesji otwierającej spotkanie Główny Geodeta Kraju przedstawił prezentację na temat roli regionalnych infrastruktur informacji przestrzennej w procesach informacyjnych państwa.

Podczas obrad odbyło się także spotkanie z geodetami województw. Podczas dyskusji przedstawiono propozycje działań w zakresie aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych. BYła to kontynuwacja dyskusji rozpoczęciej podczas narady zorganizowanej w GUGiK na początku lutego br.

W dalszej części seminarium dyskutowano o roli samorządu terytorialnego w tworzeniu, utrzymaniu i wszechstronnym użytkowaniu zasobów informacji geoprzestrzennej. Podczas dyskusji moderowanej przez prof. Jerzego Gaździckiego zwrócił uwagę na specyfikę rozwoju regionalnych i lokalnych infrastruktur. W dyskusji wzięli udział członkowie Zespołu Eksperckiego Związku Województw RP ds. Regionalnych  Systemów Informacji Przestrzennej.

Podczas drugiego dnia uczestnicy sympozjum dyskutują na temat rekomendacji zmian przepisów dotyczących regionalnych infrastruktur informacji przestrzennej i rozwoju społeczeństwa informacyjnego.