Narzędzia strony

GGK podpisał umowy na Pozyskanie danych wysokościowych

W dniu 22 czerwca 2016 r. Główny Geodeta Kraju podpisał umowy na Pozyskanie danych wysokościowych w ramach projektu Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej.

Umowy zawarto dla następujących części zamówienia:

Część 1 – MGGP Aero Sp. z o.o. – 1 830 240,00 zł brutto

Część 2 – OPEGIEKA Sp. z o.o. – 1 600 619,91 zł brutto

Część 3  - Konsorcjum firm: GISPRO Sp. z o.o. – Lider; Piotr Wężyk ProGea Consulting – Członek Konsorcjum – 1 222 497,00 zł brutto

Część 4 – GEOMAR S.A. – 1 208 262,83 zł brutto

Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej będzie wspólnym dla administracji publicznej środowiskiem kompetencyjno-analitycznym, które umożliwi udostępnianie zaawansowanych usług związanych z informacją przestrzenną. Usługi CAPAP świadczone będą obywatelom, przedsiębiorcom oraz administracji publicznej i związane będą z informacją przestrzenną pochodzącą z rejestrów georeferencyjnych, istotnych między innymi dla prowadzenia działalności gospodarczej, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, zarządzania.

Projekt "Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej"  jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Logotypy UE