Narzędzia strony

GUGiK wspiera modernizację zasobu w Małopolsce

Główny Geodeta Kraju Kazimierz Bujakowski, Wojewoda Małopolski Józef Pilch, Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa, Prezydent Jacek Majchrowski oraz Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Jan Grabski 13 maja br. podpisali porozumienie w sprawie współpracy na rzecz przygotowania i realizacji projektów dotyczących rozbudowy, aktualizacji i modernizacji baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego województwa małopolskiego.

Sygnatariusze zobowiązali się na mocy zawartego porozumienia  wspólnie działać na rzecz poprawy jakości powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w województwie małopolskim oraz efektywnie wykorzystywać w tym celu dostępne środki finansowe.

Obecnie pod względem cyfryzacji zasób geodezyjny w województwie małopolskim znajduje się na 16. miejscu w kraju. Małopolsce potrzebna jest nowoczesna ewidencja gruntów i budynków – cyfrowe mapy, które usprawnią procesy inwestycyjne i zapewnią zarówno obywatelom, jak i przedsiębiorcom szybki dostęp do danych przestrzennych.

„Analogowe mapy to już przeszłość. Zarówno przedsiębiorcy, jak i obywatele potrzebują map cyfrowych, które przyspieszą procesy inwestycyjne. Na mocy porozumienia będzie to możliwe. To będzie milowy krok dla małopolskiej geodezji”– powiedział Józef Pilch.

W pracach udział wezmą przedstawiciele 14 małopolskich powiatów. GUGiK wesprze samorządy m.in. w ramach prac realizowanych w projektach ZSIN Faza II oraz K-GESUT.