Narzędzia strony

Główny Urząd Geodezji i Kartografii wśród Liderów Informatyki

W jubileuszowej XX edycji konkursu "Lider Informatyki 2016 w cyfrowej erze biznesu" Główny Urząd Geodezji i Kartografii zdobył nagrodę w kategorii „Administracja” za budowę systemu informacji przestrzennej Geoportal 2, Uniwersalnego Modułu Mapowego ułatwiającego prowadzenie akcji ratowniczych oraz aplikacji do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów zgodnej z wytycznymi dyrektywy INSPIRE.

Nagrodę w imieniu pracowników Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii odebrała p. Julia Kurpiewska, specjalista Biura Informacji Publicznej oraz Komunikacji Medialnej GUGiK. Obecny na Gali p. Marek Szulc nie posiadał kompetencji do reprezentowania Urzędu, w  związku z odwołaniem go 22 września 2016 r  w godzinach porannych ze stanowiska Zastępcy Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.