Narzędzia strony

Jubileusz łódzkiego oddziału SGP

Kazimierz Bujakowski – Główny Geodeta Kraju wziął udział w uroczystościach 70-lecia łódzkiego oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich, które odbyły się w Łodzi 18 stycznia. Podczas spotkania Honorową Odznakę „Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii” otrzymał Zdzisław Szambelan.

Oddział SGP w Łodzi powstał w 1945 roku, wśród członków skupia zarówno przedstawicieli wykonawców jak i administracji geodezyjnej. Gratulując dokonań Główny Geodeta Kraju zwracał uwagę na dokonania stowarzyszenia - Kontakty profesjonalistów, wymiana doświadczeń, wspólne szkolenia i integracja, to tylko część powodów, dla których geodeci wybierali i nadal wybierają Stowarzyszenie Geodetów Polskich. Członkowie oddziału byli i są wielokrotnie doceniani i wyróżniani przez władze samorządowe, wyróżniające łódzkich geodetów za wkład w rozwój miasta.

Wśród aktywności oddziału SGP można wymienić dbanie o stały rozwój zawodowy poprzez dostęp do szkoleń i seminariów dotyczących aktualnych przepisów prawa i nowoczesnych technologii, poszukiwanie śladów historii na planach miasta, czy nawet spotkania geodetów, którzy zasady swojej pracy są w stanie przedstawić nawet przedszkolakom.

Podczas uroczystości jubileuszowych Kazimierz Bujakowski wręczył Zdzisławowi Szambelanowi Honorową Odznakę „Za Zasługi dla Geodezji Kartografii”.  -  Przez wiele lat związany z Urzędem miasta Łodzi (zastępca dyrektora Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji), dyrektor Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi, łączący pasję historyka z zawodem geodety współautor wielu publikacji dotyczących historii geodezji i kartografii na terenie miasta Łodzi – wyliczał Główny Geodeta Kraju. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele Zarządu Głównego SGP oraz prof. Zdzisław Adamczewski GGK w latach 1980 – 1987.