Narzędzia strony

Konferencja INSPIRE 2016

Tegoroczna edycja konferencji INSPIRE odbędzie się w dnia 26-30 września w Barcelonie.Temat przewodni „INSPIRing sustainable development” ma na celu pokazanie jak wdrażanie INSPIRE wpisuje się w Europejskie Ramy Interoperacyjności a także ogólnie jaki ma wkład w gospodarkę cyfrową Unii Europejskiej. Sporo miejsca poświęcone będzie również problematyce środowiskowej. Siódmy Środowiskowy Program Działań (7th Environment Action Programme) przewodzi europejskiej polityce środowiskowej do roku 2020 identyfikując obszary priorytetowe oraz umieszcza INSPIRE  jako jeden z instrumentów umożliwiających osiągnięcie założonych w programie celów.

W ramach konferencji odbędą się sesje plenarne o tematyce poświeconej wspólnym problemom w zakresie polityki, sesje tematyczne podczas których prezentowane będzie m.in. zastosowanie oraz wdrażanie INSPIRE, wyzwania i rozwiązania zw. z interoperacyjnością oraz rozwijające się nowe technologie.

Szczegóły dot. konferencji w tym zgłaszania referatów/posterów znajdują się na stronie INSPIRE Conference 2016. Propozycje wystąpień można zgłaszać do 16 maja.