Narzędzia strony

Minister Żuchowski na naradzie WINGiK

Z udziałem ministra Tomasz Żuchowskiego oraz przedstawicieli Lokalnych Stowarzyszeń Geodezyjnych w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii odbyła się narada Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Przez dwa dni 7 i 8 grudnia br. przedstawiciele organów nadzoru rozstrzygali kwestie dotyczące prowadzonych postępowań oraz interpretacji przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Uczestników narady powitał Tomasz Żuchowski podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa nadzorujący sprawy z zakresu geodezji i kartografii.

Rozpoczynając pierwsze spotkanie z przedstawicielami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej przypomniał o trwających pracach nad kodeksem urbanistyczno-budowalnym.  Nawiązując do tematyki spotkania zwrócił uwagę na kwestie licencji na wykorzystanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz proces weryfikacji operatów składanych przez geodetów. 

– Należy rozważyć, czy wszystkie obecnie gromadzone w bazach i rejestrach dane są niezbędne i wykorzystywane przez użytkowników. Ma to wpływ na zaangażowanie i koszt aktualizacji rejestrów – mówił minister. Zwrócił uwagę także na rolę organów nadzoru oraz pracowników ośrodków dokumentacji, którzy oprócz przestrzegania prawa powinni być otwarci na potrzeby obywateli.

Po raz pierwszy w naradzie wzięli udział przedstawicieli Lokalnych Stowarzyszeń Geodezyjnych. To efekt pierwszego spotkania, które miało miejsce 28 października br. W imieniu stowarzyszeń w trakcie spotkania głos zabierali : Krzysztof Szczepanik (prezes Stowarzyszenia Geodeci Ziemi Piotrkowskiej), Wioletta Hrynkiewicz-Sudnik (Stowarzyszenie Geodeci Ziemi Chełmskiej), Michał Pellowski (Pomorskie Stowarzyszenie Geodezyjne) oraz Marcin Bedka (przedstawiciel nowopowstałego stowarzyszenia ze Szczecinka).  – Mam nadzieję, że w tym poszerzonym gronie uda nam się wspólnie wypracować kierunki dalszych działań – mówiła Aleksandra Jabłonowska p.o. Głównego Geodety Kraju, dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego.

Będzie to możliwość aby w szerszym niż zazwyczaj gronie porozmawiać o obecnie procedowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa Kodeksie Urbanistyczno-budowlany dotykającym także naszej branży. Ze strony stowarzyszeń przekazane zostaną uwagi i propozycje, które mam nadzieję uda się wykorzystać w Państwa pracy oraz wspólnie realizowanych działaniach. To nowa forma współpracy, niepraktykowana do tej pory. Mam nadzieję, że opinie podmiotów -  klientów Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej uzupełnią dotychczasową wiedzę na temat funkcjonowania ośrodków.

Podobnie jak w trakcie pierwszego spotkania postulaty dotyczyły  ograniczenia zakresu kontroli dokumentacji przekazywanej do zasobu; przywrócenia rozliczania ryczałtowego w przypadku opłat za czynności przy obsłudze zgłoszeń prac geodezyjnych oraz likwidacja licencji. Oczekiwane są także zmiany systemowe w zakresie funkcjonowania służby oraz utworzenia wiarygodnego katastru. Przedstawiciele stowarzyszeń przekazali listę nieprawidłowości zidentyfikowanych w Powiatowych Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

W trakcie dyskutowano także na zaproponowane wcześniej przez organy nadzoru tematy:

  • Wykorzystanie materiałów PZGiK przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych
  • Weryfikacja opracowań geodezyjnych lub kartograficznych przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej
  • Kontrola zgodności wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami ustawy.