Narzędzia strony

Narada GGK z Geodetami Województw

Omówienie zasad aktualizacji BDOT10k było głównym tematem narady Głównego Geodety Kraju z Geodetami Województw, która odbyła się 4 lutego w siedzibie urzędu. Podczas spotkania zaprezentowane zostały mobilne systemy kartowania naziemnego i lotniczego.

Naradę otworzył Kazimierz Bujakowski, przypominając jak szerokie zastosowanie mają informacje gromadzone w BDOT10k podkreślił, że kluczowe znaczenie ma proces aktualizacji bazy. Przedstawił także działania legislacyjne oraz główne zadania realizowane w urzędzie m.in. wynikające z uruchomienia projektów PO PC.

Koncepcję aktualizacji bazy w oparciu o dane pochodzące z rejestrów publicznych oraz aktualizację z wykorzystaniem mobilnego systemu kartowania naziemnego i lotniczego (SMK) przedstawił Jerzy Zieliński - Dyrektor Departamentu geodezji, kartografii i systemów infomracji geograficznej. Zaprezentował także efekty prac pilotażowych i plan wykorzystania zestawów w 2016 roku. Podczas prezentacji przedstawione zostały także nowe funkcjonalności Systemu Zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały mobilne zestawy kartowania zakupione przez urząd. Jeden zamontowany na samochodzie osobowym, drugi wykorzystujący drona. Sprzęt może być wykorzystywany w procesie aktualizacji bazy. 

Propozycje dotyczące zakresu wspólnie realizowanych prac oraz propozycji samorządów zostaną omówione podczas kolejnego spotkania, które odbędzie się za kilka tygodni.