Narzędzia strony

Narada mazowieckiej SGiK

W naradzie mazowieckiej służby geodezyjnej i kartograficznej podsumowujacej Program tworzenia baz wiedzy na Mazowszu wzieły udział Aleksandra Jabłonowska - p.o. Głównego Geodety Kraju, Dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego oraz Grażyna Kierznowska – p.o. Zastępcy Głównego Geodety Kraju, Dyrektor Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. Spotkanie odbyło się 12 grudnia br. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.

Podczas narady omówiono m. in. efekty programu tworzenia baz wiedzy o Mazowszu. Celem programu było przekształcenie mapy ewidencji gruntów i budynków do poziomu cyfrowego. W latach 2011-2016 do programu przystąpiło 39 z 42 powiatów. Zasięg cyfryzacji objął prawie 170 gmin, w tym blisko 4,4 tys. miejscowości. Łącznie elektronicznym systemem ewidencji gruntów i budynków objęto obszar 1,6 mln ha, co stanowi 45% obszaru województwa. Zgodnie z informacjami publikowanymi na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na cyfryzację materiału wydano 166 mln zł.

Zdjęcie udostępnione przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki