Narzędzia strony

Odszedł prof. Władysław Pawlak

Z żalem żegnamy

Prof. dr. hab. Władysława Pawlaka

Wybitnego geografa i kartografa, Profesora zwyczajnego Uniwersytetu Wrocławskiego,
wieloletniego członka Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej,
 konsultanta i recenzenta standardów technicznych w zakresie map tematycznych,
wychowawcę wielu pokoleń studentów i doktorantów.

Rodzinie i Najbliższym

składamy
wyrazy współczucia

Główny Geodeta Kraju

wraz z pracownikami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii