Narzędzia strony

Otwarcie ofert w przetargu na modernizację danych

Łącznie 19 firm złożyło 28 oferty w postępowaniu na „Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT”. 16 maja w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii  odbyło się otwarcie ofert . Przetarg obejmuje zadania realizowane w ramach projektów ZSIN Faza II oraz K-GESUT współfinansowanych ze środków POPC. Wartość zamówienia oszacowana została na blisko 47 mln zł.

Najwięcej chętnych wystartowało w częściach VIII i IX, to obszar powiatów w województwie kujawsko-pomorskim. Dużym zainteresowaniem cieszyła się także część XII. Z drugiej strony nie brakowało części, w których wpłynęła tylko jedna oferta.

Komisja przetargowa zbada wszystkie złożone dokumenty. Zgodnie z ogłoszonymi kryteriami oferty będą oceniane w trzech kryteriach: cena (60%, długość świadczenia rękojmi (10%) oraz  wartość niedoszacowania 30%.

Poniżej dostępne jest zestawienie złożonych ofert. Wszystkie dokumenty dotyczące postępowania można znaleźć na stronie BIP w dziale Zamówienia Publiczne.

Logotypy POPC, GUGiK oraz fala UE