Narzędzia strony

Podziękowanie Kazimierza Bujakowskiego

Poniżej publikujemy treść podziękowania  Kazimierza Bujakowskiego odwołanego 1 sierpnia br ze stanowiska Głównego Geodety Kraju.

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy,

Dobiegł końca mój ponad cztero-letni okres pracy w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii, po raz drugi miałem możliwość uczestnictwa w „sztafecie” Głównych Geodetów Kraju.

Dziękuję serdecznie za współpracę podczas sprawowania przeze mnie tej funkcji, dziękuję tym, którzy swoją radą i opiniami wspierali mnie w pracy na rzecz naszego środowiska zawodowego. Dziękuję wszystkim pracującym w GUGiK oraz całej Służbie Geodezyjnej i Kartograficznej, uczelniach, jednostkach wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego, a także w organizacjach zrzeszających geodetów i kartografów. Cieszę się, że miałem możliwość współpracowania z wieloma osobami, które swą wiedzą i doświadczeniem wspierały realizację zadań zmieniających polską geodezję i kartografię.

Pragnę zapewnić, że celem moich działań i kierowanego przez mnie Urzędu było jak najlepsze służenie całemu naszemu środowisku.

Dziękując jeszcze raz za wsparcie i wszystkie przejawy sympatii, życzę aby również przyszłość przyniosła wiele powodów do satysfakcji z wyników pracy dla wspólnego dobra.

Kazimierz Bujakowski