Narzędzia strony

Powstanie Rada Użytkowników aplikacji urzędowych do prowadzenia EMUiA

Główny Geodeta Kraju powoła Radę Użytkowników aplikacji urzędowych do prowadzenia miejscowości ulic i adresów. Do współpracy zaproszeni zostali przedstawiciele przedstawicieli gmin w randze wójtów gmin/ burmistrzów/prezydentów miast, ich zastępców, sekretarzy gmin, którzy poprawnie i z dużą dbałością  realizują zadania związane z prowadzeniem ewidencji miejscowości ulic i adresów.

Zgodnie z przyjętą koncepcją w składzie Rady znajdą się przedstawiciele gmin z każdego województwa, w którym wykorzystywana jest aplikacja EMUiA udostępniona przez Głównego Geodetę Kraju oraz przedstawiciele gmin wykorzystujący aplikacje urzędowe do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

  • Głównymi celami działań Rady będzie:
    zgłaszanie i opiniowanie propozycji związanych z utrzymaniem i rozwojem aplikacji urzędowych do prowadzenia EMUiA;
  • określanie i analizowanie potrzeb użytkowników danych adresowych gromadzonych w EMUiA;
  • upowszechnianie informacji na temat zastosowań/znaczenia danych adresowych gromadzonych w EMUiA, w tym promowanie idei kampanii społecznej „Każdy adres jest ważny”.

Informacje o planowanym terminie pierwszego posiedzenia oraz ostatecznym składzie Rady będą publikowane na stronie urzędu oraz w serwisie użytkowników aplikacji EMUiA dostanym pod adresem emuia.gugik.gov.pl.