Narzędzia strony

Raport eGovernment in Poland

Na stronie Komisji Europejskiej został opublikowany raport podsumowujący działania związane z cyfryzacją usług publicznych oraz stosowaniem technologii informatycznych w administracji publicznej w Polsce.