Narzędzia strony

Raport - Produkty LiDAR

Raport podsumowujący szkolenia z wykorzystania produktów LiDAR zorganizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w latach 2014-2015. Szkolenia organizowane były w ramach projektu Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK).

Głównym celem projektu ISOK w zakresie kompetencji GUGiK była budowa referencyjnych, zharmonizowanych i interoperacyjnych baz danych przestrzennych. W efekcie wykonanych prac opracowano m.in. dane wysokościowe w technologii lotniczego skanowania laserowego czyli dane pomiarowe LiDAR, numeryczny model terenu, numeryczny model pokrycia terenu - zwane dalej produktami LiDAR, dla powierzchni 92% kraju oraz wysokorozdzielczą ortofotomapę dla 203 miast.

Dokument można także pobrać wykorzystując obrazek poniżej.

Raport_duzy