Narzędzia strony

Tekst jednolity rozporządzenia w sprawie EGiB

15 lipca 2016 r. zostało opublikowane Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.